Fotogebruik

Algemene voorwaarden gebruik beeldmateriaal

Het publiceren van foto’s die door MooijProducties zijn gemaakt en zijn gepubliceerd op welk medium dan ook, zonder toestemming van MooijProducties, is strafbaar. Foto’s van MooijProducties zijn te herkennen aan het logo van MooijProducties op de foto of bij bronvermelding op het medium. Wij benadrukken dat elke vorm van publicatie van onze foto’s valt onder het auteursrecht van MooijProducties. Ook foto’s die zijn geplaatst op Facebook, te vinden zijn via Google, Instagram, Twitter, FourSquare, de eigen website van MooijProducties, dan wel media van artiesten of nieuwsbrengers die deze foto’s hebben gepubliceerd (met bronvermelding), vallen onder dit auteursrecht. Gebruik van deze foto’s zonder toestemming inzake het gebruiksdoel, de gebruiksduur, de gebruiksvorm, het bewerken van de foto’s en een eventuele financiële vergoeding, is strafbaar en misbruik valt onder het auteursrecht. Het verwijderen van het watermerk van MooijProducties maakt de overtreding zwaarder, aangezien aan de hand van de unieke kenmerken van het beeld dat is vastgelegd, onomstotelijk aan kan worden getoond dat de foto legitiem is gemaakt door MooijProducties. MooijProducties heeft het recht om van de misbruiker een schadevergoeding te verlangen conform het auteursrecht en conform uit eerdere uitspraken door de rechter is toegewezen aan eisende fotografen. Mooij Producties behoudt zich het recht voor om niet alleen een bedrag te verlangen voor het misbruik van de foto, tevens mag MooijProducties een boete opleggen aan de misbruiker inzake dit misbruik.

 

Uitleg over het Auteursrecht:

Het auteursrecht van een foto, berust bij de fotograaf. Samen met de eventuele opdrachtgever van de fotograaf, zijn afspraken gemaakt over de mate waarin en hoe het werk openbaar gemaakt mag worden. Hier krijgt de fotograaf een vergoeding voor. De fotograaf behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, social media, promotiemateriaal, tijdschriftartikelen, visitekaartjes, website en weblog, advertenties. De consument is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. De consument dient schriftelijk toestemming te vragen aan de fotograaf voordat een foto gebruikt wordt op welke wijze dan ook buiten de huiselijke kring.  De consument dient dus de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 AW, in acht te nemen. Digitaal of analoog bewerken van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf twee maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Het betalen van de schadevergoeding geeft de consument geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Beste bezoeker,

Op dit moment zijn er enige wijzigingen/annuleringen voor het Summer Night Festival 2018. Heeft u reeds een ticket gekocht? Dan krijgt u er vandaag bericht over!